Mikä meitä odottaa, kun viimeinen päivämme koittaa? Onko rajan toisella puolella taivas,

joka on loputonta kuorolaulua, harpunsoittoa ja jumalanpalvelusta? Vai onko se sitä, ”mitä

silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa,

minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat” (1.Kor.2:9). John Burke on löytänyt

35 vuoden työskentelyn tuloksena tällaisiin kysymyksiin kokonaisen kirjan verran uskoa

vahvistavia ja ilon täyttämiä vastauksia.

 

Voisi tuskin ajatella pääsiäisen aikaan paremmin sopivaa kirjaa. Liittyyhän juuri pääsiäiseen

vahvasti Raamatun lupaus siitä, että samalla tavalla kuin Jumala on herättänyt kuolleista

esikoisena Jeesuksen, hän tulee aikanaan herättämään myös kaikki häneen turvautuvat.

Raamatun valossa tuo näyttää selkeältä. Mutta entä siitä eteenpäin? Millainen tuo herääminen

tulee olemaan, ja kuka, mitä ja millainen taivas meitä on silloin vastassa?

 

John Burke, joka on kirjoittanut aiemmin useita erinomaisia, ajankohtaisia ja raamatullisia

kirjoja, on lähtenyt hakemaan vastausta Raamatun teksteistä ja satojen ihmisten

kuolemanrajakokemuksista. Kokemuksia, joissa kuolleeksi jo julistettu ja varsin pitkäänkin

ilman elintoimintoja maannut ihminen on yllättäen palannut eloon, on maailmassa rekisteröity

ja myös tutkittu tuhansittain. Ahkerimmin niitä ovat tutkineet lääkärit, jotka ovat työnsä takia

joutuneet tekemisiin tällaistenerikoisten tapahtumien kanssa.

 

Kirjasta löytyy kolme selkeää punaista lankaa. Ensimmäiseen kirjan läpäisevä juonne on koottu

kuoleman rajan toisella puolella käyneiden ihmisten kertomuksia ja haastatteluista. Niihin Burke

on valinnut henkilöitä,joilla ei ole voinut olla taloudellista tai muuta vastaavaa hyötyä asian

paljastamisesta. Pikemminkin päinvastoin.

 

Toinen selkeä kokonaisuus rakentuu tutkijoiden ja lääkärien lausunnoista sekä tutkimustuloksista.

Kuolemanrajakokemuksista on ehtinyt kertyä materiaalia kirjoina ja tieteellisinä artikkeleina,

lehtijuttuina ja haastatteluin jo aivan uskomattoman suuri määrä. Kirjan lopussa olevat liitteet

laajoine lähdeluetteloineen ja viitteineen kertovat vakuuttavalla tavalla kirjoittajan perusteellisuudesta.

Kirjan on suomentanut Annalena Toivola.


Kolmannen kirjasta löytyvän kokonaisuuden muodostavat raamatunkohdat ja kristillisestä traditiosta

löytyvät viittaukset. Tässä yksi esimerkki: Kerrotaanko Apostolien teoissa kuolemanrajakokemuksesta,

kun apostoli Paavali kivitettiin ja raahattiin elottomana kaupungin ulkopuolelle, koska hänen uskottiin

kuolleen, mutta hän nousi maasta, kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen (Apt.14:19-20)?

Liittyikö samaan myös Paavalin myöhempi kirjoitus ruumiista irtautumisesta ja tempaamisesta kolmanteen

taivaaseen (2.Kor.12:2-4)? Ehkä samasta kertovat myös jotkut muut Paavalin taivastekstit (2.Kor.5:1-4 ja 8-9)?

 

Kirjan sanoman voi kiteyttää tekstistä poimimaani lauseeseen ”Jospa tietäisit mikä sinua odottaa”.

Kirjan kertomukset ovat hämmästyttävän yhtenäisiä riippumatta kertojien iästä ja sukupuolesta,

ammatista tai koulutustaustasta. Erikoisimpia ovat syntymästään sokeiden kokemukset siitä, miten

he ovat ruumiistaan irtautuneina katselleet lääkärien elvytysyrityksiä tai kolaripaikkaa, ja kyenneet

jälkeenpäin kuvailemaan kaiken yksityiskohtaisesti.

 

John Burke haluaa haastaa ja rohkaista. Hän uskoo kuolemanrajakokemusten olevan Jumalan

lahjan meille työpaineisiimme nääntyville ja kuolemaa kammoksuville. Kokemusten tarkoitus on

värittää ja elävöittää kuvaa, jonka profeetat ja Jeesus ovat jo taivaasta jo paljastaneet, että pelkomme

voisi vaihtua iloiseksi odotukseksi. Länsimainen ihminen elää ja ahertaa eläkeikää varten. Entä jos

eläisimme ja toimisimme taivasta varten saadaksemme viettää siellä vielä monin verroin hienompaa

elämää? John Burke kysyy.

 

Yhteenveto:


Kuolemanrajakokemuksista on julkaistu monia ja monenlaisia kirjoja. Perusteellisena, rohkaisevana

ja Raamattuun sitoutuvana John Burken Taivaan rajalla on tämän genren ehdotonta huippua. Lauseen

”Jospa tietäisit mikä sinua odottaa” takaa paljastuu valtava määrä kokemuksia ja näkyjä, jotka haalistavat

kuolemanpelon ja tarjoavat tilalle toiveikkaan Jeesuksen ja kaikkien rakkaitten tapaamisen odotuksen.


Kirjoittanut Reijo Telaranta