Armollisesti keskeneräinen

Jorma Kalajoki

Kirjan nimi nostaa esille jokaisen ihmisen kohtaaman haasteen. Me kaikki olemme

monin tavoin keskeneräisiä. Tunne keskeneräisyydestä ilman armoa johtaa helposti

heikkoon itsetuntoon sekä luovuttamiseen, apatiaan ja masennukseen.

 

Kun elämän lähtökohdaksi hyväksyy omien suoritusten sijasta armollisuuden,

keskeneräisyyden kanssa voi elää ilman jatkuvia itsesyytöksiä ja alemmuudentunteita.

Saan rentoutua ja olla se ihminen, joksi Jumala on minut luonut. Hänen armostaan

Voin toteuttaa häneltä saamiani askareita armon varassa. Voin tehdä sen yhtä

turvallisesti kuin lapsi, jonka puuhia rakastava Isä katselee.

 

Helpommin sanottu kuin tehty? On monin verroin yksinkertaisempaa puhua ”levosta käsin

palvelemisesta” kuin elää siten omaa arkista elämäänsä.

 

Jorma Kalajoki ottaa kirjassaan tuon haasteen vastaan. Hän tekee sen jopa huumorilla

höystäen, omia kompurointejaan avoimesti kertoen ja vaikeita hengellisiä käsitteitä

arkikielelle suomentaen. Mainio esimerkki tästä on tapa, jolla hän kirjoittaa monissa

saarnoissa ja hengellisissä puheissa harvoin kuultua asiaa nimeltä synti. Toinen vastaava

osuus on apostoli Paavalin keskeneräisyyden avaaminen tavalla, joka varmasti rohkaisee

jokaista itsensä heikoiksi ja vajavaiseksi tietävää kristittyä.

 

Kirjoittajan tausta opiskelija- ja turistipappina tuo tekstiin sopivan letkeän ja leppoisan

otteen. Omat nuoruuden kokemukset epätoivoisine yrityksineen tulla ”kunnon kristityksi”

rohkaisevat muita vaelluksessaan kompastelleita. Jorman seurassa tuntee vaeltavansa

hyvän ystävän seurassa.

 

Kirjan runkona on neljä kokonaisuutta, joissa käsitellään elämän suuria peruskysymyksiä

otsikoin Aika, Sukupuoli, Syyllisyys, Kuolema. Näiden sisällä on yhteensä 43 lyhyttä lukua.

Jo niiden otsikot tarjoavat elämänpolulle turvallisia viittoja. Tässä muutamia esimerkkejä

lukujen otsikoista: ”Pidä itsestäsi huolta, Elä nyt-hetkessä, Astu omiin sandaaleihisi, Saat

olla sinä, Mitä teen, kun haluttaa? Jeesus – täysi ihminen ja täysi mies, Isä ei heitä lastaan

ulos, Syyllisyydellä on syy, Epäterve syyllisyys ja häpeä, Päästä irti ja sure, Juoksenko

vanhuutta karkuun? Jeesuksen ylösnousemus avasi taivaan, Vierellä ja vastassa.”

 

Kirjan armollinen ote pyrkii paikkaamaan masennuksen, heikon itsetunnon ja toisten ihmisten

aiheuttamia haavoja. Eräänä näkökulmana asioihin kirjana on ihmisenä elämisen nelikulmio:

ihminen biologisena, psyykkisenä, hengellisenä ja sosiaalisena olentona. Jorma Kalajoki

nostaa rohkeasti ja kursailematta esille myös vaikeat kysymykset kuten seksuaalisuuden,

avioliiton, avioliiton kriisit, kärsimisen ja kuoleman.

 

Yhteenveto


Kirja Armollisesti keskeneräinen tarjoaa erään vastauksen tärkeään kysymykseen: Miten

voisimme kertoa Jumalasta ja Vapahtajastamme Jeesuksesta oman aikamme ihmisille? Jorma

Kalajoen kirjassa ei aseteta vaatimukseksi tai edes tavoitteeksi täydellistä uskoa ja väkeviä

armolahjoja. Asioista kerrotaan arkisen kotoisasti omien kokemusten ja uskon peruskysymysten

kautta. Tällaisen elämän monia haasteita ja kipupisteitä käsittelevän kirjan voi ujostelematta

ja hetkeäkään epäröimättä antaa myös sellaiselle, jolle uskon asiat ovat entuudestaan vieraita.

 

Kirjoittanut Reijo Telaranta