Mitä ajatella kristityistä ystävistä, jotka ovat alkaneet omaksua yhä enemmän juutalaisia tapoja?

Tai miten vastata kristityille, jotka sanovat, että Jeesuksen tultua maailmaan ja seurakunnan synnyttyä

Israelilla ei ole enää erityistä asemaa Jumalan suunnitelmissa?  Ovatko kristityt korvanneet juutalaiset

Messiaan kansana? Onko juutalaisilla ja kristityillä erilaiset taivastiet? Näihin ja moniin muihin

kysymyksiin Graham Turner tarjoaa huolellisesti laaditut vastaukset.

 

”On ratkaisevan tärkeää, että meillä kristityillä Israelin ystävillä on tuellemme luja teologinen pohja,

joka perustuu Uuden testamentin näkemykseen juutalaisuudesta ja kristinuskosta, ei vain Vanhasta

testamentista otettuihin jakeisiin.  Meidän on varmistuttava siitä, että ymmärrämme Israelia Jeesuksen

ja apostolien opetuksen mukaisesti. … Meidän on myös kyettävä arvostamaan evankelisen opin tuoreita

käsityksiä ilman, että hyväksymme uuden muunnelman korvausteologiasta”, Graham Turner kirjoittaa

johdannossa.

 

Kirjassa on yli kolmesataa sivua. Jo mittava sisällysluettelo kertoo, että liikkeelle on lähdetty perusteellisuuteen

pyrkien. Ensin käydään läpi Jeesuksen ajan messiaaniset odotukset ja Israelin yllättävän monenkirjava

uskonnollinen kenttä. Seuraavaksi syvennytään siihen, miten Jeesus vastasi seuraajilleen ja kyselijöille

messiasodotuksiin.

 

Pyhän Hengen vuodatuksen ja helluntain merkityksen kautta siirrytään tutkimaan Paavalia seurakunta-

kirjeineen. Tarkastelussa ovat mukana myös Jumalan suunnitelma Messiaan kansalle, Lupaus

ylösnousemuksesta, Jumalan suunnitelma Israelille, Luvattu maa ja Päätelmät – messiaaninen teologia.

Kirjan lopussa ovat vielä liitteet: Muut apostoliset kirjoitukset ja Korvausteologian ja kristillisen

juutalaisvastaisuuden lyhyt historia, Dispensationalismin lyhyt historia, Sionismin lyhyt historia sekä

Messiaan kansa Ilmestyskirjassa.

 

Kuten edellisistä kappaleista voi päätellä, kyse on vankasta tietoteoksesta. Samojen kansien väliin on

halutttu koota kaikki oleellinen asiaan liittyvä.  Käytännössä tämän on ollut mahdollista vain laatimalla kirja

matriisirakenteella. Sen sijaan, että Raamatun kirjoja käytäisiin läpi joko luku kerrallaan tai jakeita sieltä

täältä poimien, kirjassa liikutaan teeman ja sen alateemojen osalta ikään kuin poikittain hakien

järjestelmällisesti todisteita ja perusteluja. Lopputulos muistuttaakin enemmän seikkaperäistä

poliisitutkintaa kuin perinteistä raamattutuntia. Samalla on löytynyt myös paljon sellaista, mikä avaa

Raamatun kirjoja paljon laajemminkin kuin vain Messiaan kansan osalta.

 

Graham Turner on koulutukseltaan ydinfysiikan tohtori. Hän on englantilainen, joka on asunut puolet

elämästään Suomessa myös aktiivisesti seurakunnassa toimien. Aiemmin häneltä on ilmestynyt

kirja Messiaan paluu (Päivä 2010). Hän on kirjoittanut Messiaan kansan englanniksi. Suomennoksen

on tehnyt Annalena Toivola.

 

Kirja on juuri niin johdonmukainen ja tarkka kuin mitä ydinfysiikan tohtorilta voi odottaa. Tarkkuus ja huolelliset

perustelut eivät kuitenkaan tee kirjasta puisevaa tai vaikeasti luettavaa. Ahkera osallistuminen seurakunnan

toimintaan on koulinut kirjoittajaa ihmisten kohtaamiseen ja selkeään esitystapaan. 

 

Yhteenveto:

Mitä ajatella kristityistä ystävistä, jotka ovat alkaneet omaksua yhä enemmän juutalaisia tapoja? Miksi jotkut

kristityt viettävät juutalaisia juhlia ja kutsuvat Jeesusta Jeshuaksi? Ketkä kuuluvat Messiaan kansaan? Miten

vastata kristityille, jotka sanovat, ettei Israelilla ole enää mitään erityistä asemaa Jumalan suunnitelmissa? 

Ovatko kristityt uusi hengellinen Israel, jolle kuuluvat Jumalan lupaukset? Onko juutalaisilla ja kristityillä

erilaiset taivastiet? Huolellisesti laadittu kirja antaa näihin ja moniin muihin vastaaviin kysymyksiin hyvin

perusteltuja vastauksia.

 

Kirjoittanut Reijo Telaranta