Eero Junkkaala (toim,). Raamattu alusta loppuun, Karas-Sana 2017


Moni on lukenut Raamatun läpi ja jäänyt hankalien kohtien jälkeen etiopialaisen hoviherran

tavoin kyselemään: ”Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua  opasta?” Toiset ovat

säikähtäneet Raamatun sukuetteloista ja vaikeaselkoisista kohdista kuulemiaan juttuja, eivätkä

ole tohtineet tarttua koko kirjaan. Raamattu alusta loppuun tarjoaa viisasta apua ja ymmärtävää

rohkaisua Raamatun urheasti läpi lukeneille, luetteloihin ja vaikeisiin paikkoihin kompastuneille,

lukemisen kesken jättäneille sekä kirjaa vielä toistiseksi vierastaville.

 

Eero Junkkaalan toimittamassa kirjassa käydään läpi Raamatun kaikki kirjat ensimmäisestä

Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan. Kirjoittajina on 16 raamatunopettajaa ja -tuntijaa, joukossa

piispoja, professoreita. maallikoita, pappeja ja järjestöväkeä. Jotkut kirjoittajista ovat paneutuneet

vain johonkin tiettyyn Raamatun kirjaan, toiset ovat saaneet urakakseen muutamien kirjojen

ryppäitä. Tuloksena on hyvä läpileikkaus tämän päivän raamattuopetuksesta.

 

Kirjoittajien suuresta joukosta huolimatta tekstit ovat yllättävän yhtenäisiä. Kukaan ei ole lipsahtanut

kirjoittamaan vierasperäisiä sanoja vilisevää teologista ammattislangia. Tämä ei merkitse sitä, etteikö

tietoa ja taustoittamista olisi runsaasti. Se on vain osattu tuoda esille helposti ymmärrettävällä ja monin

paikoin myös hauskalla tavalla. Liekö asiaan vaikuttanut se, että kirjan toimittanut ja itse monia kirjoja

julkaissut Eero Junkkaala on kokenut kirjoittaja ja varmasti myös osaava kustannustoimittaja.

 

Kirja ei ole varsinaisesti selitysteos. Ei sitä oikein voi sanoa pelkäksi Raamatun selostukseksikaan.

Molempia piirteitä on mukana sekoitussuhteen vaihdellessa kirjoittajien mukaan. Alkusanoissa kirjan

sanotaan olevan Raamatun johdanto-oppi. Hieman arkisemmin sanottuna kyse on Raamatun kirjojen

kertomisesta selkosuomeksi. Tällaisena se houkuttelee Raamattunsa jo lukeneen paneutumaan

uudelleen vaikeaselkoisiksi kokemiinsa kohtiin. Toisaalta kirjan lukeminen voi innostaa ja rohkaista

monia pyyhkimään vihkiraamatun päältä pölyt ja katsomaan, mitä sieltä kansien välistä oikein löytyy.

 

Raamatun tavoin kirja on samaan aikaan tietoa tarjoava ja hengellisesti puhutteleva. Tavoitteena on,

että kun ymmärrys kasvaa, myös usko vahvistuu. Vetämällä Raamatun tapahtumista linjoja meidän

aikaamme ja kirkkoihimme, kirjoittajat haastavat lukijoita miettimään, miten samanlaisiin kiusauksiin

ja epäjumaliin ihmisillä on yhä taipumus langeta.

 

Esimerkkejä Raamatun hankalien paikkojen avaamisesta olisi helppo poimia runsaasti, mutta otan

esille vain yhden monille harmaita hiuksia tuottaneen kokonaisuuden. Samat tapahtumat ja henkilöt

esiintyvät Samuelin kirjoissa, Kuninkaiden kirjoissa ja Aikakirjoissa sekä lisäksi vielä profeettojen

teksteissä. Moni on kirjat luettuaan jäänyt pohtimaan, mitä, missä järjestyksessä ja millaisista syistä

tuona muutaman sadan vuoden aikana oikein tapahtui? Pitkään heidän ei tarvitse ihmetellä, sillä Vesa

Kososen ja Juha Sankamon tekstit rakentavat näistä hajanaisilta ja sekavilta vaikuttavista palasista

eheän ja ymmärrettävän kokonaisuuden.

 

Raamattu ei ole vain kristillisten kirkkojen perusteos. Se on samalla perusta, jolta koko läntisen

sivistyksemme ja kulttuurimme on parin vuosituhannen aikana rakennettu. Siinä kaksi painavaa syytä

tutustua teksteihin, joiden pohjalta meidän hengelliset ja maalliset rakenteemme sekä elämäntapamme

ja arvomme ovat saaneet muotonsa.

 

Yhteenveto:


Eero Junkkaalan toimittamassa kirjassa Raamattu alusta loppuun käydään notkealla, selkeällä ja

kannustavalla tavalla läpi Raamatun kaikki kirjat ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan.

Kirjoittajina on 16 raamatunopetajaa ja -tuntijaa, joukossa piispoja, professoreita. maallikoita, pappeja

ja järjestöväkeä. Tuloksena on hyvä läpileikkaus sekä Raamatun kirjoista että tämän päivän

suomalaisesta raamattuopetuksesta.

 

Kirjoittanut Reijo Telaranta